Kur Ju vizitoni faqen tonë www.logoreci.com apo shkruani e fusni të dhënat tuaja ne ju ruajmë anonimitetin.

Informacioni që ne regjistrojmë automatikisht nga vizitat e klijentëve është:

Të dhëna personale.
Ne ruajmë informacionin që ju dëshëroni të na jepni duke shkruar në Faqen logoreci.
Përdorimi i IP adress-ës suaj, të regjistruar automatikisht, bëhet vetëm për të mbajtur statistikat e vizitave në faqen tonë.
Ne nuk mbledhim adresat e postës elektronike të personave që na dërgojne mesazhe. Ne i përdorim këto adresa vetëm në rastin kur u përgjigjemi atyre.

cookies
logoreci.com vete nuk përdor cookies, por në faqet e tij ka adresa të faqeve të tjera që mund të përdorin cookies dhe ne nuk kemi kontroll mbi to.

Lidhje te jashtme
Logoreci.com përmban shumë adresa të faqeve të tjera. Logoreci nuk mban asnjë përgjegjësi për rregullat e marrëdhënieve të tyre me të tjerët.

Komunikimi me E-mail.
www.logoreci.com perdor te drejten te komunikojë me email me të gjithë ata vizitorë që kanë lënë adresën e tyren me qëllim për të komunikuar.

Asnje informacion i marrë nga Vizitorët tanë nuk i kalohet palëve te treta. Logoreci nuk jep me qera nuk shet dhe as nuk këmben me kompani të tjera këto të dhëna.

 


© LOGORECI